Schema

F1 och F2 den 9:e mars kl. 15.00

Då är det förhandlingsmöte inför propositions- och motionsskrivande. Under detta möte har ni möjlighet att förhandla med varandra.

För att regeringspartiet ska få möjlighet att förhandla kan propositionerna komma att förändras. De reviderade och färdiga propositionerna kommer att publiceras på bloggen efter förhandlingsmötet. Motioner ska därefter skrivas och skickas till er samhällslärare. (Er lärare har mer information om detta). Motionerna kommer att publiceras på bloggen någon eller några dagar före rollspelet.

Samling den 13:e mars 08.15 utanför skolans aula

Obs! Till detta möte måste ni kunna reglerna och läst på om alla förslag i ert utskott. Ni bör också ha förberett debattinlägg.

Partimöte 1. Ca. 10 min

Partigruppledarna leder mötet: Ta närvaro.

Utskottsmöte 1. Ca 30 min

Proposition med förslag presenteras av representanterna.

Motionerna med förslag presenteras av representanterna.

Kort debatt. Varje representant ska ha förberett argument.

Rast och förhandlingar ca 15 min

Partimöte 2. Ca 20 min

Partiledarna leder.  Varje utskott presenterar vad som har hänt på utskottsmötet. Partiet går tillsammans igenom hur man skall rösta.

Utskottsmöte 2: ca 20 min

Förslagen från propositionen och partiernas motioner gås igenom. Eventuellt kommer här hållas en kort debatt. Därefter röstar utskotten om förslagen.

Partimöte 3. Ca 20 min

Partiet förbereder debatten i Plenisalen. Partiledarna leder mötet.

Varje ledamot skall  få veta hur partiet skall rösta i de olika frågorna.

Senast 10.30 Plenisalen (skolans aula). Vi ska vara klara runt 11.30

Debatt och beslut.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s